Thema's - Paris Proof

Stap 4 - Financiering en exploitatie

Met de vierde stap, het zorgen voor financiën, wordt het plan haalbaar gemaakt. Want ieder voorstel voor een maatregel, buiten de quickwins, brengt investeringen met zich mee.

Aan jou de taak om vanuit stap 3 die kosten inzichtelijk te maken, te verdedigen, de terugverdientijd in beeld te brengen en hoe het geheel gefinancierd gaat worden. Hiertoe wordt per gebouw of per maatregel die over meerdere gebouwen wordt ingevoerd als zonnepanelen een business plan opgesteld. Dit leg je voor vanuit het energieteam aan de directie als een verduurzamingsvoorstel. Hierbij ga je in op de financiering (eigen geld, lenen, financiering door derden, bijdrage overheid, subsidies) en de realisatie en beheervorm (alleen uitvoering of ook financiering, exploitatie, etc.) met dus het business plan.

Na de eerste verduurzamingsmaatregelen en gebouwrenovaties / nieuwbouw wordt het mogelijk een integraal en financierbaar Verduurzamingsplan 2030 / 2050 op te stellen voor de gehele portefeuille. Hiertoe is ook samenwerking met verhuurders vereist en het afsluiten van groene huurcontracten (green lease) waarbij de verhuurder toezegt te investeren binnen de doelen van het Energiebeleidsplan.

Resultaat

Je organisatie stelt het Verduurzamingsplan inclusief de financiering vast. Hiermee zijn er geen belemmeringen meer t.a.v. financiering om te verduurzamen en is de financiering van de onrendabele top bepaald.

<< naar stap 3

naar stap 5 >>


Laatste nieuws

Eerste positieve resultaten van DGBC na aangescherpt MVO-beleid

Eerste positieve resultaten van DGBC na aangescherpt MVO-beleid

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

Kijk terug: Webinar - Verduurzamen schoolgebouwen: samenwerking gemeente en schoolbestuur in de praktijk

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

48 overheden en marktpartijen sluiten zich aan bij City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen