Thema's - Circulariteit

Pijler 2: Veranderingen naar een circulaire (bouw)economie

DGBC heeft als doel om de barrières naar een circulaire bouweconomie inzichtelijk en bespreekbaar te maken en daar vervolgens ook oplossingen voor aan te dragen.

Een haalbare businesscase is voor de markt essentieel, met oog voor verschillende businessmodellen. Dit is een uitdaging voor de gehele bouwketen, en dus niet individueel op te lossen. DGBC speelt binnen deze pijler een belangrijke rol in de verbinding tussen de verschillende partijen.

De barrières die daarbij om de hoek komen kijken, zijn te vinden in de hoek van fiscaliteit, wet- en regelgeving, contractering, financiering en opdrachtgeverschap. Door best practices uit de praktijk te delen, kunnen deze barrières worden weggenomen of vergemakkelijkt. Grofweg worden deze barrières opgedeeld in twee stromen.

  1. Financieel/Businesscase (waarderen, financieren, en businessmodellen).
  2. Juridisch/Regelgeving (fiscaal, juridisch, opdrachtgeverschap).

Laatste nieuws

Vooral aandacht voor transformatie van kantorenvoorraad in verkiezingsprogramma’s 

Vooral aandacht voor transformatie van kantorenvoorraad in verkiezingsprogramma’s 

Annemarie van Doorn: “Veel aanknopingspunten in partijprogramma’s” 

Annemarie van Doorn: “Veel aanknopingspunten in partijprogramma’s” 

'Focus moet op energie besparen om klimaatdoelen te behalen'

'Focus moet op energie besparen om klimaatdoelen te behalen'