Circular Skills: "Beroepsonderwijs voor een circulaire bouw- en installatiesector”

Wat moeten studenten in de bouw- en installatiesector leren om in de toekomst een duurzame, circulaire gebouwde omgeving te realiseren? Hoe veranderen de werkprocessen, welke circulaire technologie is in opkomst en welke competenties worden er van vakmensen verlangd?

Deze vragen zijn leidend in een onderzoek van Leren voor Morgen en ISSO, Kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek naar de toekomst van het beroepsonderwijs voor een circulaire sector. Het verkenningsrapport licht 7 innovatietrends uit die duidelijk maken wat er verandert in de transitie naar een circulaire sector en waar het beroepsonderwijs een achterstand dreigt op te lopen.

 

  1. Adaptief, modulair en remontabel bouwen
  2. Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en producten
  3. Gebruik van secundaire grondstoffen en biobased materialen
  4. Optimaliseren van levens- en gebruiksduur
  5. Ontwikkelen van circulaire verdienmodellen
  6. Bevorderen van ketenintegratie en -samenwerking
  7. Ontwikkelen uniforme meetmethode

 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de ontwikkeling van de juiste scholing cruciaal is in de transitie naar een circulaire economie. Circulaire vakmensen hebben niet alleen kennis van de nieuwste technologie, ze zijn ook wendbaar, denken systemisch en werken effectief met anderen samen. Naast kennis van grondstoffen, kringlopen en technische innovaties zijn vooral dit soort vaardigheden van groot belang. En vaardigheden doe je niet op uit een boek: die leer je op de werkvloer.

 

Lees meer in het volledige rapport van Leren voor Morgen.

 

Gerelateerd

‘Een nieuw jaar, met meer urgentie tot verduurzaming dan ooit’

‘Een nieuw jaar, met meer urgentie tot verduurzaming dan ooit’

Lidl bouwt eerste energie- en CO2-neutrale supermarkt van Nederland

Lidl bouwt eerste energie- en CO2-neutrale supermarkt van Nederland

CO₂-opslag in bouwmaterialen, en wel nu!

CO₂-opslag in bouwmaterialen, en wel nu!